Fagermoa’s I-kull har kommet til verden

ValpedagbokI3

Tara har nedkommet med 5 valper i kveld. Se mer under Valpedagboka

ValpedagbokI3

Tara tar verden med ro selv om hun har fått 5 små å passe på