HD-resultater F-kull

Avkommene etter Eira og Toy er nå 2 år og Frøya er sistemann ut med HD-røntgingen.

 

Frøya er dessverre avlest med C-hofter (svak grad av HD)

Vi vil få en annen veterinær til å se på bildene og vurdere evt røntging på nytt.

 

Tidligere:

Frk Toya er HD-fri med A-hofter.

F-Vilma HD-fri med A-hofter.

Fox HD-fri med A-hofter.