C-Kullet

13/09/2015

Chicco

Reg.nr: 15535/00 Født: 29.07.2000
13/09/2015

Ciko

Reg.nr: 15536/00 Født: 29.07.2000
13/09/2015

Cito

Reg.nr: 15537/00 Født: 29.07.2000
13/09/2015

Canti

Reg.nr: 15534/00 Født: 29.07.2000
13/09/2015

C-Zanto

Reg.nr: 15539/00 Født: 29.07.2000
13/09/2015

C-Pia

Reg.nr: 15540/00 Født: 29.07.2000
13/09/2015

Chili

Reg.nr: 15541/00 Født: 29.07.2000
13/09/2015

C-Brio

Reg.nr: 15538/00 Født: 29.07.2000