Madi med to nye premier på skogen

Madi har gitt oss enda 2 spennende og begivenhetsrike dager på skogen. I går ble det 2. AK skog og i dag ble det 3 nye championatpoeng med 1. AK skog.

Madi har premiert seg i 4 av 5 starter på skogen i høst. 3 x 1. AK (en m/ÆP) og 1 x 2. AK. Hun hadde stand på fugl på den 5. starten også, men ble dessverre for urolig.

 

Madi har nå 5 x 1. AK og en ærespremie. Det gir 17 championatpoeng.

 

Madi går stort i stor fart, fin stil og aksjon, men holder bra kontakt. Senere blir Madi noe åpen og blir borte i første del av slippet. Bedrer seg etterhvert. I siste slipp stand ved bekk, slår tilbake og henter ny vind som resulterer i stand. Flott hurtid avanse, røy letter og Madi roes i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Tildeles 2. pr AK skog.

 

Tallkarakterer: 565-554

 

Midtre Gauldal, 3.10.2007

Dommer: Eldar Enmo 

 

 

I fin skogsbiotop og vekslende vind viser Madi oss et erfarent søk med stor intensitet. Prima samarbeid med fører. Går senere glimrende, stand, går villig fram i flere omganger, reiser tilslutt rype. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apporeter prima. En utmerket søker so lykkes i dag. 1. pr AK skog.

 

Tallkarakterer: 566-444

 

Midtre Gauldal, 4. oktober 2007

Dommer: Rune Tyvold