Madi slo til med 1. AK skog m/ ÆP

Madi har rapportert til oss mange ganger på jakt og trening helt siden hun var 2 år gammel, men det har aldri lyktes på jaktprøve før. Endelig skulle det lykkes !!!!

Madi går et meget godt 1. slipp og får et godkjent fuglearbeid med reis.

I andre slipp blir Madi borte lenger enn vanlig. Mens dommer Kejo Salmela og Tore står og venter, dukker Madi opp, kikker på dem og forsvinner tilbake samme vei. Da de følger på finner de Madi i stand på en orrfugl. Orrfuglen springer på bakken foran Madi, men hun får den på vingene og forholder seg rolig.

Dommer Kejo likte Madi’s søksopplegg og fuglebehandling veldig godt. Han visste alltid hvor Madi var i terrenget.

01-29082007-Madi1AKSkog

Madi’s kritikk lød følgende:

Går et meget godt søk i stor fart, fin stil, lett aksjon. Dekker anvist skogsterreng på beste måte i god kontakt med fører. Stand, går villig på. RIOS. Utreder, apporterer OK. Støkker fugl under utredning, er rolig. Fortsetter med glimrende søk, forsvinner ut i skogen, kommer inn med rapport til føreren. Vi finner Madi i stand. Reiser presis en løpende orrfugl. RIOS. Utreder OK. En glimrende jakthund som i dag har vist oss alle disipliner.

Får sin velfortjente 1. AK m/ ÆP.